ENERGIATODISTUKSESTA VINKKEJÄ SANEERAUKSEN TALOTEKNISIIN VALINTOIHIN

Kirjoittaja: Mika Komulainen, DI,  toimitusjohtaja, HC-Engineering Oy
Fisen pätevöittämä erillisen energiatodistuksen antaja

Energiatodistus.jpg

Energiatehokkuusdirektiivin pohjalta syntynyt energiatodistuslaki kehittyy ja uudistuu Suomessa useammassa vaiheessa. Muutokset ja päivitykset ovat järkeviä lisäaskelia jo vuonna 2008 ensi kerran voimaan tulleeseen energiatodistuslakiin. Muutokset parantavat energiatodistusten merkittävyyttä niin sisällöllisesti kuin määrällisestikin. Sisällöllisesti suurimmat muutokset alkuperäiseen lakiin liittyvät rakennuksen energiatodistusluokkaan jossa huomioidaan nykyisin myös energiantuotantomuoto ja sen ekologisuus. Energialuokituksen perustuessa laskennalliseen kulutukseen asujan kulutustottumuksilla ei ole vaikutusta lopputulemaan, näin se kuvaa hyvin keskimääräistä asunnon käyttöä ja rakennusten vertailtavuus säilyy.

Energiatodistusvelvollisuus laajeni vuonna 2013 myös vanhoihin pientaloihin. Ne tarvitsevat energiatodistuksen myynti- tai vuokraustilanteessa. Tämä askel oli erityisen tärkeä, koska vanhan rakennuskannan kohdalla tulee saneeraus ja mahdollinen energialähteen vaihto vastaan ennemmin tai myöhemmin. Nykyaikaisessa rakentamisessa LVI-teknisten järjestelmien kirjo on valtava ja valinnat monimutkaisia. Todistus ohjaa tavallista kuluttajaa tekemään itsensä ja yhteiskunnan kannalta järkeviä ja kustannustehokkaita remontteja.

Energiatodistuslukuun vaikuttavat mm. rakennetekniset ratkaisut kuten vaipan eristevahvuudet, ikkunoiden läpi tapahtuva kokonaisenergiansiirto, kylmäsillat ja rakennuksen tiiviys. Taloteknisillä valinnoilla on myös suuri merkitys energialuokkaan kuten ilmanvaihtotavalla ja sen tehokkuudella sekä valitulla energiantuotantomuodolla. Myös huonelaitteiden tehokkuus, putkistojen eristävyydet ja valitut lämpötilatasot vaikuttavat lopulliseen luokitukseen. Näin energiatodistuksesta saa irti paljon hyödyllistä tietoa lopullisia ratkaisuja silmällä pitäen.

Yksityiset ihmiset ja myös monet järjestöt ovat aika ajoin ilmaisseet voimakkaasti mielipiteensä energiatodistusten tarpeellisuutta vastaan. Yleensä argumentointi perustuu tietämättömyyteen energiatodistuksen todellisesta sisällöstä ja siitä informaation määrästä jonka oikein laadittu todistus omakotiasujalle antaa. Vastustus on ristiriitaista koska kuluttajat ovat yhä valistuneempia seuraamaan ja vaatimaan energia-/kulutustietoja mm. autoistaan ja kodinkoneistaan. Eikö oma asunto ole investointina ja kulutuskohteena pesukonetta paljon merkittävämpi?

Kun tehdään kiinteistökauppaa, on energiatodistuksen hinta kokonaisuudessa marginaalinen, puhumattakaan sen antamasta arvosta energiankulutuksen tietolähteenä. Lisäksi oikein laadittu energiatodistus sisältää aina myös suosituksia kyseessä olevan kiinteistön energiansäästötoimenpiteiksi. Alalla jo käytännöksi muodostunut kevyt kuntotarkastus kaupan yhteydessä ei energia-asioista kerro juuri mitään.

Päivitetyn lain mukaisten energiatodistusten arvoa lisää se, että niitä saa tehdä vain pätevyyden hankkinut alan ammattilainen.

Kommentit

Jätä vastaus
(Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.)

 

Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme!

Mikäli Sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai palveluistamme, täytä lomake ja lähetä se meille. Palvelemme mielellämme kaikissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Valitse, miten tavoitamme Sinut parhaiten, niin asiantuntijamme ottaa Sinuun yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä. 


 Sähköpostitse
 Puhelimitse